skip to Main Content

Op 17 mei 2022 hebben we onze jaarlijkse Algemene leden vergadering gecombineerd met een bedrijvenbezoek aan Jongia Mixing Technology te Leeuwarden. Een bezoek dat al twee jaar in de planning stond, maar door corona steeds moest worden uitgesteld. Maar eindelijk kon het.
In 2019 heeft Jongia de bedrijfsuitbreiding geopend met een eigen laboratorium en een verdubbeling van de productieruimte. Johan Postma, managing director  en Tom Pruymboom, sales director hebben een bedrijfspresentatie gegeven en leidden ons rond door het bedrijf.

Voorafgaand aan het bezoek heeft de Friese Exportclub haar algemene ledenvergadering gehouden.
Tijdens de algemene ledenvergadering is er door het bestuur verslag gedaan over het afgelopen jaar, een jaar waarin veel activiteiten van de Friese Exportclub via het videokanaal moesten worden gehouden. Er is financiële verantwoording afgelegd over het boekjaar 2021 en door de kascommissie is er decharge verleend aan het bestuur.
Er is afscheid genomen van de voorzitter Harm Munneke, die om persoonlijke redenen vroegtijdig deze functie neerlegt.
Penningmeester Ans Peeters Weem is met volledige stemming weer benoemd voor haar tweede periode.
De vacature voor het 7de bestuurslid staat nog open, het bestuur is momenteel druk bezig om deze in te vullen en zo ook met het vinden van een nieuwe voorzitter voor de Friese Exportclub.

Het programma van dit jaar en de daarbij horende begroting is besproken en als laatste agendapunt FEC2.0.
Het bestuur en de bestuurssecretaris van de Friese Exportclub hebben een ambitie, ze willen van de Friese Exportclub een club maken waar elk bedrijf, dat ertoe doet in het internationaal ondernemen, lid van wil zijn. Ze willen bereiken dat de bedrijven in Friesland elkaar veel beter gaan kennen en zichtbaarder zijn bij het buitenlandnetwerk.

Deze ambitie sluit goed aan bij de presentatie van het bedrijf Jongia Mixing Technology door Johan Postma; “Wij maken impact” – Welk verschil kun je maken.
Dat roeren en mixen een vak is word je wel duidelijk als Johan zijn presentatie houdt. Het bedrijf heeft zoveel ervaring op dit gebied en deelt deze kennis steeds meer met haar klanten en andere bedrijven.
Door betrokken te zijn bij het productieproces van je klant ga je een andere rol krijgen in het verkoopproces en kun je het verschil maken.
Voor de deelname aan de verkiezing van Friese Onderneming van het jaar hebben ze zeer intensief gewerkt aan een goede presentatie en deze staat als een huis. Met een persoonlijke touche, geen grote statistieken over draaisnelheden, maar met afbeeldingen over de impact die Jongia levert en deze afbeeldingen beklijven. Een vernieuwende manier van presenteren die past in de huidige tijd.

Over de gehele wereld weten ze Jongia te vinden met haar kennis over roerwerken. In het laboratorium / kenniscentrum wordt getest, ideeën uitgewerkt en kennis overgedragen. In de productiehal zijn twee testopstellingen om roerwerken op ware grote te kunnen testen. Er werd gewerkt aan een roerwerk, die later ingebouwd worden in tanks, welke bij de FIB Industries worden gemaakt. En dat is lokaal goed samenwerken.

De laatste slide van de presentatie van Johan laat alle logo’s zien van bedrijven waarmee zij in Friesland samenwerken: Verbonden met Friesland. In Friesland hebben we veel bedrijven die stainless steel verwerken en veel klanten waar apparatuur gemaakt van rvs wordt ingezet. Zo heeft Johan een zaadje geplant bij de Friese Exportclub voor de Stainless Steel Valley Friesland: maak de bedrijven zichtbaar.

Bedrijvenbezoek aan Jongia Mixing Technology met voorafgaand de ALV
Datum: dinsdag 17  mei 2022
Locatie: Jongia Mixing Technology
Adres: James Wattstraat 8, 8912 AS LEEUWARDEN

Back To Top