skip to Main Content

We blijven werken aan het uitbreiden van ons netwerk in het buitenland, met het leggen van de juiste contacten die
passen bij de leden van de Friese Exportclub.

Onder het tabblad “Ons buitenlandnetwerk” staat meer informatie over de contacten die we al gelegd hebben.
Ook tref je hier alle introductiebrieven aan met alle gegevens.

Met onze serie “Ons buitenlandnetwerk” werken we aan het uitbreiden van een netwerk buiten de provinciegrenzen.
We weten allemaal dat het van cruciaal belang is om de juiste personen te kennen in je netwerk bij het zaken doen in het buitenland.
Daarom zijn we gestart met het onder de aandacht brengen van ons buitenlandnetwerk.
Om onze slogan “alleen ga je sneller maar samen kom je verder” kracht bij te zetten.

Op vrijdagmorgen 22 april zijn we in gesprek geweest met Columdae over de Scandinavische landen. Voor de Friese Exportclub is Alessio Pogliani ons contactpersoon, samen met zijn collega Kari Mäkeläinen heeft hij een presentatie gegeven over de zakelijke kansen in Scandinavië en de karakteristieke kenmerken / eigenschappen van de landen.
In deze Power Point presentatie kun je het nog nalezen.

Back To Top