skip to Main Content

We blijven werken aan het uitbreiden van ons netwerk in het buitenland, met het leggen van de juiste contacten die
passen bij de leden van de Friese Exportclub.

We gaan in 2022 door met de videomeetings met ons buitenlandnetwerk en starten op vrijdagmorgen 22 april met Columdae voor Scandinavië.

Onder het tabblad “Ons buitenlandnetwerk” staat meer informatie over de contacten die we al gelegd hebben.
Ook tref je hier alle introductiebrieven aan met alle gegevens.

Met onze serie “Ons buitenlandnetwerk” werken we aan het uitbreiden van een netwerk buiten de provinciegrenzen.
We weten allemaal dat het van cruciaal belang is om de juiste personen te kennen in je netwerk bij het zaken doen in het buitenland.
Daarom zijn we gestart met het onder de aandacht brengen van ons buitenlandnetwerk.
Om onze slogan “alleen ga je sneller maar samen kom je verder” kracht bij te zetten.

Waar: in onze digitale meetingroom
Tijdstip: 11.00 uur tot ca. 12.00 uur
Datum: vrijdag 22 april

In gesprek met Columdae ons contact in Scandinavië.

Wil je weten welke kansen er voor je liggen in Scandinavië, schuif dan aan bij dit gesprek en vul ter voorbereiding de vragen in voor het laten uitvoeren van een pré-scan door Columdae die ze exclusief voor de leden van de Friese Exportclub uitvoeren.

Later in het jaar, in de maanden juni en oktober staan de volgende videomeetings met ons buitenlandnetwerk gepland.

Back To Top