skip to Main Content

Als partner waren we betrokken bij de organisatie van Be Smart Be International.
Tezamen met Exportclub Noord,  de Koninklijke Metaalunie, WTC Leeuwarden, NLinBusiness, enkele gemeentes en de noordelijke provincies wordt dit jaarlijks terugkerend event georganiseerd.

Programma:
De actuele internationale trends  werden deze keer aangestipt door Richard van Hooijdonk en dit was een behoorlijk zwart – wit verhaal en zorgde voor de nodige gespreksstof.
Tijdens de paneldiscussie met regionale ondernemers werd in gegaan op de uitdagingen waar we momenteel voor staan.
In kleinere setting werden een drietal workshops gegeven rond het thema, ondernemen in oorlogstijd, kansen zien in de huidige markt en hoe start ik met een nieuwe markt in het buitenland.
De ochtend werd afgesloten met een netwerk lunch

Datum: vrijdagmorgen 10 juni 2022
Tijd: 9.00 – 14.00 uur
Locatie: Oude Sluisfabriek, Tussendiepen 6 te Drachten

Back To Top