skip to Main Content
Tomas Van Flanders Investment & Trade Stelt Zich Aan Ons Voor

Al enkele jaren is Tomas van Stappen van Flanders Investment & Trade aanwezig op Meet the Northern Industry. Graag stelt hij FIT verder aan ons voor en waarom lid worden van de Friese Exportclub voor hen een logische stap is.

Introductie

Al enkele jaren zijn we aanwezig op Meet the Northern industry en in 2018 hebben we zelf een bijeenkomst georganiseerd in het Groningse Haren waarop we een 25-tal lokale bedrijven hebben mogen verwelkomen. We merken dat Noord-Nederlandse bedrijven en Friese bedrijven in het bijzonder erg open staan voor wat we hen kunnen bieden. Lid worden van de Friese Exportclub was voor ons dan ook een logische stap. We zien het als een laagdrempelige manier om contact te leggen met Friese bedrijven en onze naamsbekendheid verder uit te bouwen in de regio.

Wie zijn we?

Flanders Investment & Trade is een extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid. Dat betekent dat de Vlaamse regering de krijtlijnen uitzet en dat wij daarbinnen relatief zelfstandig mogen opereren. We hebben een CEO die niet met elke verkiezingen verandert en we hebben een raad van bestuur waarin naast vertegenwoordigers van vakbonden en de Vlaamse regering ook ondernemers zitten. Onze missie is tweeledig: we helpen Vlaamse bedrijven om hun producten en diensten af te zetten in het buitenland en we gaan op zoek naar investeerders die een duurzame bijdrage kunnen leveren aan de Vlaamse economie. Potentiële investeerders kunnen rekenen op gratis advies op het gebied van belastingen, subsidies, HR-zaken en bedrijfslocaties. We hebben korte lijnen met accountants, salarisadministratiekantoren, bedrijfsjuristen en ook andere overheidsinstellingen zoals onze belastingdienst, de Federale Overheidsdienst Financiën. Dit laat ons toe om bedrijven heel breed te bedienen en de complexiteit die gepaard gaat met het opzetten van een vestiging in het buitenland voor een groot stuk weg te nemen.

Vlaanderen economisch

In eerste instantie zijn we voor Friese bedrijven natuurlijk gewoon een afzetmarkt. Vlaanderen heeft 6,6 miljoen inwoners en is qua levenstandaard grotendeels vergelijkbaar met Nederland. Ook onze economieën vertonen veel gelijkenissen. We zijn erg exportgericht. Onze laatste berekeningen die dateren van juli jl. wijzen uit dat Vlaanderen per hoofd van de bevolking EUR 49.339 exporteert en zich daarmee kan meten met exportkampioenen zoals Nederland (EUR 35.470 per capita). Belangrijke sectoren zijn chemie, voeding, logistiek en de maakindustrie. In die zin is de potentie voor veel Friese producten in Vlaanderen erg groot. Omdat Vlamingen nogal standvastig zijn en wellicht wat minder avontuurlijk aangelegd dan hun noorderburen, helpt het vaak om lokaal een vestiging op te richten en lokale mensen in te zetten om die producten en diensten aan de man te brengen. Daarvoor kunnen bedrijven bij ons terecht. Wie zich in Vlaanderen vestigt is in onze ogen ook direct een Vlaams bedrijf en kan gebruik maken van onze exportdiensten. Heeft een bedrijf bijvoorbeeld zijn oog laten vallen op de Zuid-Franse markt, dan kunnen ze bij ons kantoor in Lyon terecht voor een lijst met mogelijke afnemers, maar met hetzelfde gemak verwijs ik Nederlandse bedrijven door naar mijn collega’s in Singapore of Budapest.

Onze ambitie

Ik hoop dat we als lid van de Friese Exportclub de Fries-Vlaamse handelsbetrekkingen tot een hoger niveau kunnen brengen. Wie daarover van gedachten wil wisselen is altijd welkom bij ons op kantoor in Den Haag, maar even graag kom ik eens langs voor een kop koffie. Ik ben graag in Friesland. Ik vind Friezen erg benaderbaar en open. Mijn eerste opleiding is taalkunde, ik ben wat in Nederland een neerlandicus heet en in Vlaanderen een germanist. Zodra ik met de auto Emmeloord voorbijrijd gaat de radio bij mij dan ook  steevast op Omrop Fryslân in de hoop een woordje Fries te kunnen meepikken. Hopelijk tot binnenkort in Fryslân.

Hier kun je het Flanders Investment & Trade stelt zich voor aan de Friese Exportclub downloaden.

Tomas Van Stappen
Manager buitenlandse investeringen

FLANDERS INVESTMENT & TRADE
Koninginnegracht 86, 2514 AJ Den Haag
t +31 70 416 81 04
mail: tomas.vanstappen@fitagency.com

www.flandersinvestmentandtrade.com

Back To Top